Prof. dr. sc. Zvonimir Žagar (Vinkovci, 1931 – Zagreb, 2024)

dipl. grad. ing.

Realnu gimnaziju zavrsio u Vinkovcima.

U Zaqrebu diplomirao na AGG fakultetu konstrukterski smjer.

Doktorirao 1984. na Fakultetu gradevinskjh znanosti u Zagrebu.

Bio zaposlen u:

 • Hrvatskom hidrometereološkom zavodu u Zagrebu,
 • Direkciji ZTP u Zagrebu,
 • Željeznickom projektnom poduzecu ŽTP-a Zagreb,
 • Građevinskom fakultetu u Zagrebu,
 • Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta UST u Kumasiju (Ghana),
 • istraživačkom odsjeku Poduzeċa za pruge i pružna postrojenja ŽTP-a u Zagrebu i
 • Saobraċajnom studiju u Zagrebu.
 • Građevinskom fakultetu u Zagrebu.

Predavao:

 • Statiku i Teoriju konstrukcija na BT smjeru Arhitektonskog fakulteta Sveucilišta (UST) u Kumasiju, Ghani
 • Statiku i Teoriju konstrukcija na Građevinskom fakultetu u Zagrebu i Osijeku
 • Teoriju konstrukcija na RGN fakultetu u Zagrebu
 • Drvene konstrukcije na građevinskim fakultetima u Zagrebu, Splitu i Osijeku
 • predmet Nosive strukture na Međufakultetskom sveučilišnom studiju u Zagrebu
 • Nosive konstrukcije na poslijediplomskom studiju Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu
 • Predavao i na poslijediplomskim studijima građevinskih fakulteta u Ljubljani i Beogradu       

 • predmet Drvene konstukcije na dodiplomskom studiju  Gradevinskog   fakulteta u Zagrebu,
 • predmet Ekspertni sustavi na poslijediplomskom studiju GF.

Objavio: 

 • skripta iz Drvenih konstrukcija, Drvenih i metalnih konstrukcija i Drvenih mostova
 • sveučilišne udžbenike na engleskom i hrvatskom jeziku
 • više priručnika za programiranje i korištenje programa za strukturalne analize konstrukcija
 • više od 200 znanstvenih i stručnih radova u inozemstvu i domaċoj znanstvenoj i stručnoj literaturi.

Projektirao:

 • vise od stotinu objekata u drvetu, u armiranom betonu…

Radio je kao voditelj nekoliko znanstvenih tema: predmet interesa su  razvoj  drvenih   konstrukcija, posebice prostornih sustava i istraživanja na poIju ekspertnih sustava.

Bio je član je nekoliko strucnih udruženja u Hrvatskoj i inozemstvu.

Član emeritus Akademije tehničkih znanosti Hrvatske.

https://www.hatz.hr/hr/zagar-zvonimir